полікристалічність


полікристалічність
-ності, ж.
Властивість за знач. полікристалічний.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "полікристалічність" в других словарях:

  • поліморфізм — у, ч. 1) біол. Наявність у межах одного виду тварин чи рослин двох або більше груп особин з особливо відмінними ознаками. || У генетиці – прояви індивідуальної, переривчастої мінливості живих організмів. || Різноманітність структурних проявів… …   Український тлумачний словник

  • квантова механіка — квантовая механика quantum mechanics Quantenmechanik теорія руху мікрочастинок та їх систем, теорія явищ субатомного масштабу і їх впливу на макроявища. К.м. пояснює структуру атомів, молекул, їх спектри, природу хім. зв’язків атомів у молекулах …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ДСТУ 2963-94 — Кремній полікристалічний моносилановий. Технічні умови [br] НД чинний: від 1996 01 01 Зміни: Технічний комітет: Мова: +Ru Метод прийняття: Кількість сторінок: 19+19 Код НД згідно з ДК 004: 77.120.99 …   Покажчик національних стандартів

  • ізоморфізм — изоморфизм isomorphism Isomorphie, Isomorphismus 1) Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи цих елементів. 2) Властивість речовин, аналогічних за хімічним складом, подібних за будовою і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементи хімічні — элементы химические chemical elements *chemische Elemente сукупність атомів з однаковим зарядом атомних ядер і однаковим числом електронів в атомній оболонці. Така сукупність атомів має однакові хімічні властивості. У нейтрального атома число… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вилуговування бактеріальне — выщелачивание бактериальное bacterial lixiviation, bacterial leaching *bakterielle Auslaugung вилучення хім. елементів з руд, концентратів і г.п. за допомогою бактерій або їх метаболітів. В.б. поєднується з вилуговуванням слабкими розчинами… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • енаргіт — энаргит enargite *Enargit мінерал, складний сульфід, Cu3AsS4. Як правило, містить 46 48% Cu, домішки Fe (до 2%), Sb (до 6%), іноді сліди Те і Ge. Сингонія ромбічна; кристаліч. структура похідна від вюртцитового типу. Поліморфна модифікація… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • карбонати природні — карбонаты естественные natural carbonates natürliche Karbonate клас мінералів, солей вугільної кислоти Н2СО3. Відомо бл. 120 К.п. Виділяють: бікарбонати кислі солі, гідрокарбонати основні солі, безводні і водні нормальні К.п., складні К.п.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • буланжерит — boulangerite Boulangerit мінерал класу складних сульфідів (сульфосолей). Склад: Pb5Sb4S11. Містить: РЬ 58,9%, Sb 22,8%, S 18,3%. Сингонія моноклінна. Структура ланцюгово стрічкова. Зустрічається в гідротермальних поліметалічних родовищах разом з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гематит — hematite Hämatit, Roteisenstein Fe2O3. 1) Мінерал класу оксидів та гідрооксидів. Сингонія тригональна. Густина 4,3 5,2. Твердість 5,5 6. Колір кристалічних відмін залізо чорний, землистих яскраво червоний. Блиск напівметалевий. Щільні або пухкі… …   Гірничий енциклопедичний словник